De dojo

De dojo is de oefenruimte waar men traint. Van oorsprong is een dojo een plaats voor studie en oefening. Aikido is een weg(methode) die studie en oefening vereist. Dat wat men in de dojo leert, is in de praktijk van alledag toepasbaar.
Aikido Ryu Gennep maakt deel uit van Budoschool Gennep. In de Gennepse dojo hebben veel Japanse meesters gastlessen gegeven.
De Dojo is gevestigd in Sportcentrum Pica Mare, Picardie 34-36 te Gennep.

de kamisa
de kamisa